Internkontroll

Trygghet for bedriftskunder

Norge er et av de land i verden med høyest ulykkes- og skadestatistikk i forhold til feil ved elektriske anlegg. Dette har ført til at det er innført lov om systematisk internkontroll av el.anlegg for alle bedrifter og virksomheter.

Vi kan tilby deres bedrift en vedlikeholdsavtale som tilpasses anlegget det gjelder. Det utarbeides dokumentasjon og sjekklister for elektrofagmann og for eget bruk. Vi sørger for at avtalte kontrollintervaller blir gjennomført og dokumentert. Eventuelle avvik rapporteres i eget skjema med anbefaling av tiltak.

Hvorfor må du ha internkontroll?

Internkontrollforskriften ble innført så tidlig som 1.januar 1997 og har således satt krav til juridisk eier av el.anlegg siden da. Hovedformålet er å ivareta anleggseiers ansvar og forpliktelser i Internkontrollforskriftens § 2 og § 5.

IK-forskriften setter i disse paragrafer krav til anleggseier om å ha dokumenterbar internkontroll for elektro vedrørende oversikt/rapport av eventuelle feil og mangler med dokumenterbar utbedringsrutine. Det settes også krav til dokumentasjon av systematisk utførelse av internkontrollen.

Dokumentasjon av internkontroll kreves av netteier ved revisjon av el.anleggets tilstand.

Ansvaret for el.anlegget ligger hos eieren. Viktige grunner til å sørge for et tilfredsstillende vedlikehold er ønsket om å unngå ulykker, skader og økonomisk tap.

Våre sertifiseringer