Tenk sikkerhet

Tenk sikkerhet

Faresignaler

 

Hvis støpsler, stikkontakter eller sikringer blir unormalt varme, er dette er faresignal.

Skjøteledninger

 

Støpsler og skjøtekontakter er svake ledd i elektriske installasjoner. Montér derfor tilstrekkelig antall med faste stikkontakter.

Termostatsvikt

 

Ta alltid ut støpselet etter bruk. Mange apparater er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann.

Tørrkoking

 

Hvis du har lett for å glemme å skru av kokeplaten, finnes det utkoblingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid.

Dal Elektriske AS - Dalgården - 2072 Dal - Tlf. 63 92 20 50 - Fax 63 92 20 59 - Epost: firmapost@dal-el.no