Kompetanseområder

Kompetanseområder

Kommunikasjon og sikkerhet

Innbrudd og tyveri i boliger, butikker og kontorer er dessverre økende. La teknikken hjelpe deg. Telefon og data - nyttige ting både i bolig og næring. Les mer om hvordan Dal Elektriske AS kan løse dine problemer.

 

Bolig- og næringsservice

 

Strømprisene øker. Det merkes på lommeboken. La oss fortelle deg hvordan du kan spare ved hjelp av varmestyring. Har du overspenningsvern i boligen?

 

Internkontroll

 

Feil ved det elektriske anlegget kan få store konsekvenser. Det er du som eier av bolig og næringsbygg som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er iorden. Dette kan også få alvorlige konsekvenser for deg som er gårdbruker. La oss hjelpe deg!

 

Bygg- og anleggsavdelingen

 

Byggeperioden kan av og til bli en prosess hvor man bruker mye energi på ting som kunne vært ordnet i forkant. Noe av det viktigste i byggeprosessen er at ting går på skinner. Vi kan fortelle deg mer.

 

Bygg- og industriautomasjon

 

Dagens krav til effektivitet og inntjening gjør at vi ikke har råd til at anleggene stopper p.g.a. manglende vedlikehold. La oss fortelle deg hvordan du kan sikre nettopp dette.

Det er du som eier av boligen som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden

 

Har du fått "støt" så husker du det. En jordfeilbryter reduserer risikoen for brann og personskade ved jordfeil i det elektriske anlegget.

 

Den kutter strømmen før skader oppstår. Det er nå påkrevet med

jordfeilbryter i våtrom og ved utendørs stikkontakter.

 

Overspenningsvern sikrer utstyr som tv, dataanlegg, kjølerom og fryseboks mot skader som kan oppstå ved f.eks. tordenvær.

Dal Elektriske AS - Dalgården - 2072 Dal - Tlf. 63 92 20 50 - Fax 63 92 20 59 - Epost: firmapost@dal-el.no